Wie ben ik?

 

Even voorstellen.....

 

Mijn naam is Leona Vreugdenhil, ik ben 41 jaar geleden geboren in Rotterdam, maar ik woon inmiddels alweer een aantal jaar in Middelburg met mijn 2 kinderen. 
 
In mijn leven is veel gebeurd, deze ervaringen heb ik om weten te zetten in positieve kracht. Deze kracht heeft mij al veel geholpen binnen mijn werk in de zorg en in het dagelijks leven. 
 
De laatste jaren is de zorg veel veranderd en ik had de behoefte om op een andere manier met mensen te gaan werken. Vanuit mijn eigen visie, op mijn eigen manier. Dit heeft mij ertoe gebracht om een aantal opleidingen/cursussen te gaan volgen om mijzelf verder te gaan ontwikkelen en zo een mooie, professionele basis aan te leggen om mensen te kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar balans en levensvreugde. 
 
Zo heb ik mijn bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek weer opgepakt (deze verwacht ik eind 2021 af te ronden), heb ik de opleidingen tot Lifecoach, Hypnose- & Regressietherapeut, Cognitieve Gedragstherapie en de opleiding tot Vertrouwenspersoon afgerond (2020) en heb ik in december 2021 ook nog  de opleiding tot Therapeutisch Coach in België met succes afgerond. 
 
Ook heb ik vele trainingen en bij-/nascholing gevolgd via mijn werkgevers binnen de zorg en heb ik daar met cliënten met complexe problematiek gewerkt en doe ik dit nog steeds een aantal uren per week. 
Daarnaast heb ik vele trainingen/cursussen op spiritueel gebied en op het gebied van massage & bodywork gevolgd. Mijzelf blijven ontwikkelen en nieuwe dingen leren vind ik leuk en belangrijk om mijn werk goed te kunnen blijven doen. 
 
Ik werk vanuit een holistisch - humanistische visie. Dit betekent dat vanuit de holistische kijk, alles met elkaar in verbinding staat (fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel). Is er op één van deze gebieden disbalans, dan kan dit zorgen voor negatieve emoties/klachten. Door deze balans weer te herstellen, verdwijnen deze gevoelens/klachten vaak weer. 
 
De humanistische visie houdt in dat als uitgangspunt genomen wordt, dat iedereen in de basis en 'goed mens' is. Dit betekent dat er misschien wel gedrag voorkomt wat niet-effectief is/problemen in stand houdt/verergert, maar dat dit niets zegt over de persoon zelf. Ook heeft deze visie als uitgangspunt dat de oplossing en vaardigheden al in de persoon besloten liggen, maar dat deze (nog) niet goed tot ontwikkeling zijn gekomen/niet gezien zijn tot dan toe. Samen gaan we op zoek naar deze 'blind spots' en aan de slag om deze dusdanig te ontwikkelen dat ze wel tot hun recht kunnen komen. 
 
Het doel is altijd om iemand weer in zijn/haar eigen kracht te zetten, om zo weer zelfstandig verder te kunnen gaan. 
Ik kijk uit naar je komst. 
 
Warme groet, 
Leona.