Familie- & Organisatieopstellingen

Familieopstellingen: 

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Ook al ben je geadopteerd, zijn er mensen overleden, of heb je zelf het contact verbroken. Je blijft deel uitmaken van het familiesysteem. Gewild en ongewild, bewust en onbewust neem je karaktertrekken, gedragingen, handelingen en gewoontes over vanuit dit systeem, zelfs als je er niet in opgroeit. Soms zelfs van generaties terug. 

In het systeem kunnen allerlei dynamieken/verstrikkingen waargenomen worden, bijvoorbeeld:  

  • De volgorde is verstoord (parentificatie, overleden kinderen die niet benoemd worden, kinderen uit een eerder huwelijk die niet erkend worden etc.). 
  • Aanmatigend gedrag (zichzelf groter maken dan hij/zij is, gedragen als meerdere, zaken op zich nemen die niet tot zijn/haar competentie behoren, oordelen over ouders etc.). 
  • Triangulatie (het kind komt tussen de ouders in te staan, als diplomaat of als coalitie met één van de ouders). 
  • De ordening is verstoord (doordat iemand ontbreekt, buitensluiting van gebeurtenissen, Verloren tweelinghelft, iemand volgen/iemands leven leiden, onafgesloten relaties, niet nemen van de ouders, niet afgemaakt sterven) etc.). 
  • Iets voor de ander dragen, niet nemen van het lot, onderbroken uitreiking, oorlogs-/religieuze verstrikkingen, man/vrouw-verstrikkingen. 

Door de opstelling, worden deze dynamieken aan de oppervlakte gebracht. Doordat er bewustzijn onstaat, komt er ruimte voor verandering van deze patronen die vaak al van generatie op generatie doorgegeven worden. Door heel bewust je eigen plek (weer) in te nemen in het systeem, die verantwoordelijkheid op je te nemen die bij jou hoort en alle lasten die niet bij jou horen terug te geven aan de persoon die deze last toebehoort, gaat de energie weer stromen in het systeem. Het systeem komt weer in beweging, waardoor heling kan ontstaan. 

 

Opstellingen kunnen gedaan worden in individueel verband in de praktijk, of in groepsverband tijdens één van de opstellingsavonden. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via: coaching@leonavreugdenhil.com 

Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die (af en toe) eens representant willen staan tijdens de opstellingen van anderen. Ook als representant krijg je vaak boodschappen en inzichten mee waar je in je eigen dagelijks leven mee aan de slag kunt gaan. Je staat nooit voor niets op een bepaalde plek als representant. Interesse? Mail dan naar bovenstaand adres. Je wordt (per mail) benaderd wanneer er representanten nodig zijn. 

Organisatieopstellingen: 

Organisatieopstellingen laten snel zien wat er onder de oppervlakte speelt in een systeem. Dit kan een gezin/familie zijn, maar ook een team of een hele organisatie. Het geeft op een effectieve manier inzicht in waar veranderingen nodig zijn om mensen weer in beweging te krijgen. 

Vanuit de systemische kijk zijn er 3 wetmatigheden: 

Binding: iedereen heeft recht op zijn/haar eigen plaats in het systeem. Van de schoonmaker tot de directeur. Niemand mag buitengesloten worden, iedereen hoort erbij. Dit geldt voor elk individu, maar ook voor gehele teams/afdelingen binnen een organisatie. 

Ordening: iedereen dient op zijn/haar eigen plaats te staan in de organisatie. Als iemand niet op zijn/haar plek zit, is er een 'lege vacature' die door iemand anders opgevuld zal gaan worden, terwijl dat niet zijn/haar rol is in het geheel. Verhoudingen komen daardoor in de verdrukking, wat zijn weerslag heeft op de effectiviteit en efficiëntie van het werk. 

Balans: geven en nemen moeten in balans zijn. Zowel bottom-up als top-down zal er geïnvesteerd moeten worden om effectief te kunnen werken en het werkplezier te bereiken/behouden. Zowel tussen de teamleden onderling, als tussen de verschilende lagen/afdelingen in een organisatie. 

 

Opstellingen kunnen gedaan worden op individueel niveau, om voor de betreffende persoon vraagstukken op te lossen, zoals bijvoorbeeld: inzicht in eigen competenties, plaats binnen de organisatie, loopbaanontwikkeling, het eigen functioneren, verantwoordelijkheden, conflicten of het maken van keuzes. 

Op organisatieniveau kunnen opstellingen gedaan worden om vraagstukken op te lossen die gaan over bijvoorbeeld: veranderingen, zoals een reorganisatie of fusie, conflicten tussen belangrijke personen of (ongezonde) concurrentie/conflicten tussen teams/afdelingen, communicatie-/samenwerkingsproblemen, hoog ziekteverzuim/verloop van personeel, belemmerende tradities, leiderschapsproblemen, inzicht in (ongezonde) bedrijfscultuur etc. 

Er zijn vele vormen/mogelijkheden van opstellen, voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem vrijblijvend contact op via: coaching@leonavreugdenhil.com