Algemene voorwaarden, privacyverklaring e.d.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: 
Leona Vreugdenhil/Flow of Love is geenszins verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke goederen. 
De cliënt wordt geacht om volledige informatie te verstrekken over zijn/haar geestelijke en fysieke gesteldheid voor aanvang van de behandeling en/of workshop. Dit i.v.m. de contra-indicaties die aanwezig kunnen zijn en de daarbij horende risico's wanneer deze genegeerd worden. 
Verzwijgt de cliënt doelbewust deze contra-indicaties en blijkt dat hij/zij hier klachten door krijgt, dan is Leona Vreugdenhil/Flow of Love hier niet voor aansprakelijk en zal de behandeling onmiddellijk stopgezet worden. 
De behandelingen zijn geenszins een vervanging van de reguliere medische en/of psychologische wetenschap, ga dus met (ernstige) klachten ook altijd naar een arts! 
Het staat Leona Vreugdenhil/Flow of Love te allen tijden vrij om, bij twijfel of de behandeling wel passend is, deze stop te zetten en/of te weigeren. 

 

Betalingsvoorwaarden: 
De betalingen van de behandelingen kunnen zowel per pin als contant afgerekend worden voorafgaand aan de behandeling. Voor cursussen/workshops/trainingen kan alleen per bank betaald worde

Voor workshops geldt een aanbetalingsverplichting. Deze is niet restitueerbaar. 
Tevens is het mogelijk om te betalen met pin. Voor de coachingstrajecten/therapiesessies is het ook mogelijk om te werken op factuur/via overboeking. 
Bij verhindering of ziekte, dit zo spoedig mogelijk laten weten. Restitutie van betalingen is mogelijk voor een behandeling tot 24u van te voren, bij een workshop tot 4 weken van te voren. Dan zullen alleen de reserveringskosten in rekening worden gebracht. Tussen de 4 weken en 1 week van te voren zal 50% van de kosten in rekening gebracht worden. Wordt er in de laatste week afgezegd, dan wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht. 

Klachtregeling & Wkkgz

 
Klachten & geschillen: 
Sinds 1 januari 2017 is het verplicht om je als ZZP’er in de zorg aan te sluiten bij een klachten- en geschillencommissie (wet WKKGZ). Dit geldt dus ook voor de alternatieve geneeswijzen en (energetisch) masseurs. Uiteraard voldoe ik ook aan deze verplichting. Ik ben aangesloten bij Solopartners. Zie de onderstaande PDF-documenten voor alle informatie/voorwaarden e.d. Uiteraard hoop ik niet dat het ooit zo ver hoeft te komen om van deze regeling gebruik te maken. Heb je een klacht? Mail dan naar: info@flowoflove.nl
 
Voor geschillen die binnen de alternatieve geneeskunde vallen: 
GAT Geschillencommissie. 
 
Voor geschillen die buiten de alternatieve geneeskunde vallen: 
Solopartners.
 

Privacy policy